De lower bodylift; meer dan een chirurgische procedure

Na massaal gewichtsverlies, dat bereikt is door een operatie of zelfstandig afvallen, overheersen trots en de toename van de algehele gezondheid. Cliënten hebben een lange weg afgelegd en in een aantal gevallen ook een operatie doorstaan. De boost van hun gezondheid merken ze snel; de energie neemt toe en bewegen gaat makkelijker. Helaas komt dit alles op een gegeven moment tot stilstand. Dit is het punt wanneer het afvallen doorgaat, maar de elasticiteit van de huid stopt. Het huidoverschot gaat in de weg zitten en geeft mechanische hinder en ook de esthetiek gaat enorm achteruit. Cliënten durven zich letterlijk niet bloot te geven aan bijvoorbeeld hun partner. Een veel gehoorde uitspraak in de spreekkamer is: ‘toen ik dikker was, zat ik mooier in mijn vel.’ Dit komt de motivatie om op gewicht te blijven zeker niet ten goede.

Verschil tussen buikwandcorrectie en lower bodylifting

Wanneer ik vervolgens de hulpvraag stel tijdens een consult is de buikhuid meestal het eerst genoemde probleemgebied. De standaardoplossing hiervoor zal dan een buikwandcorrectie met liposuctie zijn. Echter, na massaal gewichtsverlies is er altijd meer dan 1 zone aangedaan. Ook zien we dan een horizontaal en een verticaal huidsurplus (verslapt huidoverschot), dat ook in beide richtingen gecorrigeerd moet worden. Dat betekent dat de cliënt ook verticaal een litteken krijgt, de zogenaamde fleur-de-lis buikwandcorrectie. Wanneer bij lichamelijk onderzoek ook een huidoverschot van de flanken doorlopend op de rug te zien is en een uitzakking van de billen, dan kan er gekozen worden voor een lower bodylift. Hierbij worden alle genoemde probleemgebieden aangepakt in één operatie. 

Vergoeding

Helaas is deze operatie niet voor iedereen mogelijk. De risico’s die deze operatie met zich meebrengt moeten zorgvuldig worden afgewogen tegen het voordeel van de operatie. Een aantal factoren geven een dergelijk hoog risico dat er geen operatie plaats kan vinden, zoals roken en een te hoog BMI. Naast deze technische contra-indicaties is er ook een vergoeding nodig van de zorgverzekeraar voor de gewenste ingreep. Tijdens het lichamelijk onderzoek deelt de arts u in, op een schaalverdeling. Samen met het dossier wordt de machtiging voor de ingreep ingediend bij de zorgverzekeraar. Bij afwijzing kunnen cliënten een bezwaar indienen. Volgt er dan nog geen machtiging, dan is deze ingreep tegen eigen kosten wel via Cosmedic mogelijk en wordt u behandeld in één van de ziekenhuizen.

Wilt u meer informatie over een lower bodylift? Maak dan vrijblijvend een afspraak met één van onze plastisch chirurgen. 

Mondmaskers binnen onze klinieken per 14 oktober

Uw en onze veiligheid staan in onze zorgverlening altijd centraal. Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben wij strikt de richtlijnen van o.a. het RIVM opgevolgd. Het resultaat hiervan is dat wij de kwalitatieve zorg, die u van ons gewend bent, kunnen blijven aanbieden.

Mondmasker voor u

Vanaf 14 oktober is het dragen van een mondmasker verplicht voor alle cliënten, medewerkers en artsen. Beschikt u zelf niet over een mondmasker dan bieden wij u dit bij de ingang van onze klinieken aan.

Wanneer mag u niet naar onze kliniek komen?

Heeft u klachten zoals vermeld in de richtlijnen van het RIVM komt u dan NIET naar onze kliniek. Wij verzoeken u om minimaal 1 dag voor uw afspraak contact met ons op te nemen zodat we tot een passend alternatief kunnen komen.

Begeleiding meenemen naar uw afspraak

Behalve het dragen van een mondmasker willen wij nogmaals benadrukken dat wij u bij voorkeur graag zonder begeleiding ontvangen. Indien begeleiding nodig is in verband met uw mobiliteit, of om een andere zwaarwegende reden, dan is maximaal 1 begeleider toegestaan. Onze collega zal u deze vraag ook stellen bij het maken van de afspraak. Indien u het prettig vindt, kunt u tijdens uw afspraak iemand laten meeluisteren via uw telefoon. 

Met deze extra maatregelen willen wij een actieve bijdrage leveren aan het bestrijden van het coronavirus.
Dit kunnen wij alleen samen met u. Hiervoor alvast hartelijk dank.

 

Richtlijnen voor bezoek en aanvullende Corona maatregelen

Hier leest u uitgebreid de richtlijnen die gelden voor uw afspraak en bezoek. Ook kunt u hier terugvinden welke aanvullende Corona maatregelen CosMedic heeft getroffen.

Hangende oogleden; wanneer het probleem meer dan alleen huid is

Wie kent het niet, je ogen voelen zwaar en moe aan. Vaak compenseer je dat door je wenkbrauwen op te trekken. In de loop van de dag nemen de klachten meestal toe en hoor je vaker dat je er moe uitziet. Vaak is de oorzaak tweeledig: overschot van de huid bij de bovenoogleden of laagstand van de wenkbrauwen. Maar wat nu als de wenkbrauwen niet te laag staan en er geen huid teveel is van de oogleden? Waarschijnlijk heb je dan last van een levator ptosis.

Wat is een levator ptosis?

We spreken van een levator ptosis wanneer het bovenooglid niet ver genoeg open gaat en dit los staat van huid teveel van de bovenoogleden of een laagstand van de wenkbrauw. Net boven de wimpers zit een stevige kraakbeenplaat (tarsale plaat) die stevigheid aan het bovenooglid geeft. Hieraan vast zit de spier die zorgt dat je het bovenooglid kunt openen: de levatorspier (ook wel musculus levator palpabrae). Wanneer de levatorspier niet goed genoeg functioneert, gaat het oog niet ver genoeg open. 

Soorten levator ptosis

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de levatorspier niet goed functioneert:

  1. Gestoorde functie: wanneer de levatorspier niet of niet goed genoeg functioneert, spreek je van een myogene levator ptosis. Dit treedt op bij sommige spierziekten. De operatie is dan gericht op het overnemen van de spierfunctie.
  2. Gestoorde aansturing: als de zenuw die de levatorspier aanstuurt niet goed functioneert is er sprake van een neurogene levator ptosis. Vaak is er dan ook een afwijkende stand van het oog en is er sprake van een verwijde pupil. Dit kan optreden na een beroerte. Ook hier is de operatie gericht op het overnemen van de spierfunctie
  3. Pees loslating: door ouderdom of het jaren dragen van harde lenzen kan de verbinding (pees) tussen de levatorspier en de tarsale plaat verslapt zijn. Hierdoor kan de goed functionerende spier zijn functie niet voldoende uitoefenen. Tijdens de operatie hiervoor wordt de pees ingekort.

De vorm van levator ptosis die veruit het meest voorkomt, is de pees loslating.

Een levator ptosis, en nu?

Welke vorm van levator ptosis u heeft, kan uw plastisch chirurg samen met u bekijken tijdens een vrijblijvend gesprek. Veelal kan de levator ptosis gecorrigeerd worden met een operatie onder lokale verdoving. Bij een pees loslating kan de operatie gedaan worden via de huid van de bovenoogleden. Een teveel aan huid van de bovenoogleden kan dan ook meteen gecorrigeerd worden. Ook is het mogelijk om de operatie uit te voeren via de binnenkant van uw oogleden. Wanneer er sprake is van een gestuurde functie of aansturing, wordt er onder lokale verdoving een verbinding gemaakt tussen uw voorhoofdsspier en bovenooglid.

Bent u benieuwd wat voor u de beste oplossing is?
Maak dan vrijblijvend een afspraak met één van onze plastisch chirurgen. 

 

Veiligheid van borstprotheses

Borstprotheses worden al jaren gebruikt: ongeveer 3% van de Nederlandse vrouwen heeft borstimplantaten. Het overgrote deel van deze vrouwen heeft geen klachten. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat er een mogelijk verband is tussen bepaalde typen borstimplantaten en een zeldzame vorm van lymfklierkanker, ALCL. Hoewel het risico zeer klein is, heeft minister Bruins van VWS onlangs alle plastisch chirurgen verzocht om geen borstprotheses van dit type meer te plaatsen. Uiteraard geven ook de plastisch chirurgen van Cosmedic gehoor aan het verzoek van de minister.

Om welke borstprotheses gaat het?

Het gaat om macrogetextureerde en polyurethaan implantaten van bepaalde merken. Heeft u borstimplantaten en weet u niet of ze tot deze groep behoren? Uw arts kan u hierover informeren. Op www.implantaatcheck.nl kunt u ook zelf controleren of uw implantaat geregistreerd staat. Vallen uw implantaten onder de groep macrogetextureerde en polyurethaan implantaten, dan is er geen reden tot paniek. Het risico op bijwerkingen is ook bij deze implantaten zeer klein; de kans dat u ALCL krijgt is vastgesteld op 1 op 35.000 vrouwen voor het 50e jaar, en 1 op 7000 als vrouwen de leeftijd van 75 jaar bereikt hebben. Zo’n 90% van de vrouwen die deze ziekte krijgt, geneest. 

Hoe gaan we nu verder?

De artsen van Cosmedic zullen bovenstaande protheses voorlopig niet meer plaatsen. Gelukkig zijn er voor de meeste patiënten genoeg alternatieven, die al lange tijd bestaan. Zo plaatsen wij ook implantaten van het merk Mentor, die voldoen aan de meest strenge eisen en die CE officieel goedgekeurd zijn en veilig worden geacht. Maakt u zich zorgen over de veiligheid van uw protheses? Of heeft u klachten, zoals een in korte tijd groter wordende borst of een nieuwe (groeiende) knobbel? Neem dan contact op met uw huisarts voor een verwijzing. Uiteraard kunt ook altijd bellen met Cosmedic.

Een kinimplantaat in combinatie met een neuscorrectie

De neus en de kin hebben een nauwe relatie en zijn allebei van groot belang voor de esthetiek van het aangezicht. Deze twee ingrepen kunnen daarom ook tegelijkertijd worden uitgevoerd, met als doel het creëren van een gezicht dat beter in balans is. De neus wordt veranderd naar een verbeterde vorm, grootte en projectie, terwijl de kin wordt vergroot door het inbrengen van een siliconen prothese.

Wanneer kies je voor deze 2 ingrepen?

Een veel voorkomende reden voor een neuscorrectie is een neus die relatief te groot is voor het gezicht. Vaak is er een bobbel of zogenaamde ‘hump’ op de neusrug aanwezig, waardoor het gezicht niet in balans is. De neus zal dan operatief worden verkleind. Bij ongeveer 15% van deze neuscorrecties is de kin ook te klein en het gezicht dus nog minder in balans. De oplossing hiervoor is de kin ook wat te vergroten. Hierdoor komt het gezicht beter in balans, krijg je een meer harmonieuze uitstraling en is de kans heel groot dat je een stuk zelfverzekerder wordt! Een duidelijke kaaklijn is namelijk essentieel voor een gebalanceerd en aantrekkelijk gezicht, voor zowel vrouwen als mannen.

De behandeling

De kinvergroting wordt direct na de neuscorrectie uitgevoerd, wanneer je onder narcose bent. We gebruiken een specifiek voor de kin ontworpen implantaat. Deze wordt ingebracht via een klein sneetje onder je kin of aan de binnenkant via de mond. Het implantaat wordt heel nauwkeurig tegen - en om het kinbot geplaatst. Kinimplantaten variëren in grootte en contour; voor de operatie wordt gekozen welke prothese het beste is voor jou om de juiste mate van vergroting en het meest natuurlijk ogende resultaat te bereiken.

Nazorg

Ongemak is de eerste paar dagen meestal minimaal en met paracetamol en koude kompressen goed te behandelen. Na vijf tot zeven dagen kom je bij ons terug voor controle en het verwijderen van hechtpleisters en hechtingen. Er bestaat meestal enige zwelling en bloeduitstorting rond de kin. Deze bloeduitstorting verdwijnt na enkele dagen, de zwelling neemt gedurende vier weken geleidelijk af. Het is belangrijk om de eerste twee weken na de operatie rustig aan te doen. Kinimplantaten voelen vrijwel hetzelfde aan als het natuurlijke kinbot. Het is daarom meestal niet te voelen dat er überhaupt een implantaat ingebracht is.

Uiteraard kan het ook zijn dat je je niet aan je neus maar alleen aan je kin stoort; aan de grootte of vorm ervan. Je kunt dan natuurlijk ook kiezen voor alleen een kincorrectie.

 

De voordelen van een endoscopische wenkbrauwlift, oftewel de voorhoofdslift

Als mensen een ooglidcorrectie willen laten uitvoeren, hebben ze vaak niet in de gaten dat ze eigenlijk ook een wenkbrauwlift nodig hebben. Hoe lager de wenkbrauw staat, hoe meer vel er bij de bovenoogleden aanwezig lijkt. Soms is het zelfs niet eens mogelijk een ooglidcorrectie uit te voeren zonder dat de wenkbrauwen eerst op de goede hoogte zijn gebracht. Daarnaast geven lage wenkbrauwen de indruk dat je nors of boos kijkt of geven ze een treurig en weinig vitaal uiterlijk. Wenkbrauwen zijn namelijk erg belangrijk om emotie uit te drukken.

Endoscopische voorhoofdslift; de behandeling

Vroeger werd er voor het liften van een wenkbrauw altijd een stukje huid boven de wenkbrauw weggesneden, een beetje zoals bij een ooglidcorrectie. Dat gaat bij mensen met donkere en dikkere wenkbrauwen vaak prima, want het litteken net boven die wenkbrauw valt dan niet zo op. Maar de meeste mensen hebben niet van die dikke donkere wenkbrauwen, en dan blijf je het litteken eeuwig zien. 

Bij de endoscopische wenkbrauwlift, ook wel endoscopische voorhoofdslift genoemd, komen er meerdere kleine sneetjes tussen de haren. Die zie je dus niet. Bovendien worden deze zo gehecht dat er geen enkele spanning op het litteken komt, waardoor ze sowieso al niet opvallen, ook al heb je daar minder haren. Met speciale instrumenten wordt de huid van het voorhoofd inclusief de wenkbrauwen onder alle spieren en zenuwen door losgemaakt. Daarna wordt het voorhoofd met de wenkbrauwen gelift en tijdelijk vastgezet met oplosbare hechtingen in de goede vorm en op de goede plaats.

De nazorg en het resultaat van een wenkbrauwlift

Nu zou je verwachten dat een wat ingewikkeldere operatie ook meer nazorg zou geven en meer complicaties, maar dat blijkt juist helemaal niet waar. Het aantal complicaties is heel gering en vergelijkbaar met die van een bovenooglidcorrectie, waar je ook al bijna nooit complicaties van ziet. Wel hebben de meeste mensen wat blauwe ogen na de operatie, die vanzelf verdwijnen in circa 1 tot 2 weken. Als er een ooglidcorrectie nodig is, kan dat meestal tegelijkertijd worden gedaan.

Daarnaast gaan wenkbrauwliften heel lang mee. Ik heb meerdere patiënten gezien die ik al 20 jaar geleden heb geopereerd, en bij wie de stand van de wenkbrauwen nog steeds goed is. Met de endoscopische methode hoef je niet bang te zijn voor een verbaasde blik en blijft het resultaat natuurlijk. De endoscopische wenkbrauwlift/voorhoofdslift is daarom een hele dankbare operatie: de patiënten zien er frisser en vitaler uit, kijken niet meer bozig, en ervaren minder moeheid en druk op hun ogen. 

Ook al hebben veel mensen niet aan een wenkbrauwlift gedacht en overvalt het hen soms een beetje als ik het voorstel, het blijkt achteraf altijd meer dan de moeite waard!