Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit vinden wij uiteraard van groot belang bij CosMedic. Onze plastisch chirurgen volgen actief nascholingen en regelmatig vinden er controles plaats door collega plastisch chirurgen vanuit het land (zogenaamde visitaties). Zij zijn allen lid van de NVPC (Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie).

Vertrouwde en veilige zorg

Al onze medewerkers voeren hun werk zo nauwkeurig mogelijk en met maximale inzet uit. We willen immers dat u als cliënt tevreden bent en blijft. Voor alle facetten van onze organisatie hebben wij strikte interne richtlijnen opgezet. Zo weten we zeker dat al onze medewerkers op dezelfde manier werken en kunt u rekenen op vertrouwde en veilige zorg. 

Ervaring delen: Complimenten, tips of klachten

CosMedic gaat voor kwalitatieve, hoogstaande zorg. We vinden het daarom belangrijk om te horen hoe u de behandeling en onze zorg ervaren heeft. Wilt u een compliment of een tip indienen, dan kan dat via dit formulier. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent en daar met uw behandelend arts samen niet uitkomt. Dan is het goed om te weten dat u uw klacht kunt uiten en dat wij adequaat zullen reageren. Wij streven ernaar om binnen 2 weken inhoudelijk op uw compliment, tip of klacht te reageren.

Bij voorkeur brengt u uw klacht eerst ter sprake bij uw behandelaar. Indien dat naar uw mening geen of onvoldoende resultaat oplevert kunt u een klacht indienen bij de Klachtenfunctionaris (via bovengenoemde link). Die zal proberen om, in overleg met de directie, uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Mocht u van mening zijn dat u de kliniek aansprakelijk wilt stellen voor eventueel geleden (financiële) schade, dan heeft Equipe Zorgbedrijven daarvoor een aansprakelijkheidsverzekering. Om dit traject in gang te zetten, kunt u contact opnemen met de Klachtenfunctionaris via dit formulier. Mochten wij uw klacht niet naar uw tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie.

Ook kunt u andere cliënten helpen door uw ervaring met CosMedic te delen. Dit kunt u doen via KliniekErvaringen.nl.