De lower bodylift; meer dan een chirurgische procedure

Na massaal gewichtsverlies, dat bereikt is door een operatie of zelfstandig afvallen, overheersen trots en de toename van de algehele gezondheid. Cliënten hebben een lange weg afgelegd en in een aantal gevallen ook een operatie doorstaan. De boost van hun gezondheid merken ze snel; de energie neemt toe en bewegen gaat makkelijker. Helaas komt dit alles op een gegeven moment tot stilstand. Dit is het punt wanneer het afvallen doorgaat, maar de elasticiteit van de huid stopt. Het huidoverschot gaat in de weg zitten en geeft mechanische hinder en ook de esthetiek gaat enorm achteruit. Cliënten durven zich letterlijk niet bloot te geven aan bijvoorbeeld hun partner. Een veel gehoorde uitspraak in de spreekkamer is: ‘toen ik dikker was, zat ik mooier in mijn vel.’ Dit komt de motivatie om op gewicht te blijven zeker niet ten goede.

Verschil tussen buikwandcorrectie en lower bodylifting

Wanneer ik vervolgens de hulpvraag stel tijdens een consult is de buikhuid meestal het eerst genoemde probleemgebied. De standaardoplossing hiervoor zal dan een buikwandcorrectie met liposuctie zijn. Echter, na massaal gewichtsverlies is er altijd meer dan 1 zone aangedaan. Ook zien we dan een horizontaal en een verticaal huidsurplus (verslapt huidoverschot), dat ook in beide richtingen gecorrigeerd moet worden. Dat betekent dat de cliënt ook verticaal een litteken krijgt, de zogenaamde fleur-de-lis buikwandcorrectie. Wanneer bij lichamelijk onderzoek ook een huidoverschot van de flanken doorlopend op de rug te zien is en een uitzakking van de billen, dan kan er gekozen worden voor een lower bodylift. Hierbij worden alle genoemde probleemgebieden aangepakt in één operatie. 

Vergoeding

Helaas is deze operatie niet voor iedereen mogelijk. De risico’s die deze operatie met zich meebrengt moeten zorgvuldig worden afgewogen tegen het voordeel van de operatie. Een aantal factoren geven een dergelijk hoog risico dat er geen operatie plaats kan vinden, zoals roken en een te hoog BMI. Naast deze technische contra-indicaties is er ook een vergoeding nodig van de zorgverzekeraar voor de gewenste ingreep. Tijdens het lichamelijk onderzoek deelt de arts u in, op een schaalverdeling. Samen met het dossier wordt de machtiging voor de ingreep ingediend bij de zorgverzekeraar. Bij afwijzing kunnen cliënten een bezwaar indienen. Volgt er dan nog geen machtiging, dan is deze ingreep tegen eigen kosten wel via Cosmedic mogelijk en wordt u behandeld in één van de ziekenhuizen.

Wilt u meer informatie over een lower bodylift? Maak dan vrijblijvend een afspraak met één van onze plastisch chirurgen.